Month: July 2019

แนวทางจัดกระเช้าของขวัญ ให้รู้คุณค่ามากกว่าที่เคย

แนวทางจัดกระเช้าของขวัญ ให้รู้คุณค่ามากกว่าที่เคย

แนวทางจัดกระเช้าของขวัญ ให้รู้คุณค่ามากกว่าที่เคย             จากความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า “ของขวัญ” คือสิ่งของที่นำมามอบให้กับผู้คน เมื่อประกอบพิธีต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคำว่าของขวัญ ก็ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวโยงกับพิธีกรรมแล้ว แต่หมายถึงสิ่งดี ๆ ที่สรรหามาจัดลงไปในกระเช้าของขวัญ แล้วนำมามอบให้แก่กันในช่วงเวลาพิเศษต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีไมตรีจิต ความสัมพันธ์อันดีที่มีให้แก่กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ ด้วยเหตุนี้ การจัดสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในกระเช้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนนึกถึง เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทำให้บรรดาห้างร้านหลายแห่งคราคร่ำไปด้วยกระเช้าสำเร็จรูปให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ส่วนใครที่อยากจัดกระเช้าเอง ก็ทำได้เช่นกัน แต่สิ่งของที่ใส่ลงไป ก็ควรเลือกให้ดีด้วย เพราะสามารถเพิ่มคุณค่าได้ในหลายด้าน ดังนี้ 1.เลือกสรรของดี ๆ มาจัดในกระเช้าของขวัญ การจัดกระเช้าด้วยตนเองมีข้อดีคือ สามารถเลือกสิ่งของที่ต้องการใส่เข้าไปได้ทุกชิ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมั่นใจได้ว่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใส่ลงไปในกระเช้านั้น คือสิ่งที่ดี มีคุณภาพ ที่สำคัญ […]