แนวทางจัดกระเช้าของขวัญ ให้รู้คุณค่ามากกว่าที่เคย

แนวทางจัดกระเช้าของขวัญ ให้รู้คุณค่ามากกว่าที่เคย

แนวทางจัดกระเช้าของขวัญ ให้รู้คุณค่ามากกว่าที่เคย

            จากความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่า “ของขวัญ” คือสิ่งของที่นำมามอบให้กับผู้คน เมื่อประกอบพิธีต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคำว่าของขวัญ ก็ไม่ได้ยึดติดเกี่ยวโยงกับพิธีกรรมแล้ว

แต่หมายถึงสิ่งดี ๆ ที่สรรหามาจัดลงไปในกระเช้าของขวัญ แล้วนำมามอบให้แก่กันในช่วงเวลาพิเศษต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีไมตรีจิต ความสัมพันธ์อันดีที่มีให้แก่กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ ด้วยเหตุนี้ การจัดสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในกระเช้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนนึกถึง เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทำให้บรรดาห้างร้านหลายแห่งคราคร่ำไปด้วยกระเช้าสำเร็จรูปให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ส่วนใครที่อยากจัดกระเช้าเอง ก็ทำได้เช่นกัน แต่สิ่งของที่ใส่ลงไป ก็ควรเลือกให้ดีด้วย เพราะสามารถเพิ่มคุณค่าได้ในหลายด้าน ดังนี้

1.เลือกสรรของดี ๆ มาจัดในกระเช้าของขวัญ

การจัดกระเช้าด้วยตนเองมีข้อดีคือ สามารถเลือกสิ่งของที่ต้องการใส่เข้าไปได้ทุกชิ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมั่นใจได้ว่าสิ่งของต่าง ๆ ที่ใส่ลงไปในกระเช้านั้น คือสิ่งที่ดี มีคุณภาพ ที่สำคัญ ยังช่วยทำให้ทราบถึงที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์อีกด้วย เพราะเราเป็นคนเลือกตนเองทั้งหมด

2.การจัดกระเช้าของขวัญที่ดี ควรเลือกใช้แต่สิ่งของที่มีความจำเป็น

สำหรับคำว่าสิ่งของที่จำเป็นนั้น หมายถึง  สิ่งของต่าง ๆ ที่นำไปมอบให้กับผู้รับ แล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งผู้ให้ต้องมั่นใจด้วยว่าสิ่งของที่มอบให้ไปนั้น ผู้รับต้องนำไปใช้แน่ ๆ ยิ่งถ้ารู้ว่าผู้รับเป็นคนยังไง หรือชื่นชอบอะไร มีไลฟ์สไตล์แบบไหน ก็ช่วยให้ง่ายต่อการเลือกสิ่งของที่ต้องการมอบได้ ที่สำคัญยังช่วยควบคุมงบประมาณได้อีกด้วยเช่นกัน

3.อุดหนุนผู้ผลิตรายย่อย เมื่อต้องการจัดกระเช้าของขวัญ

เปลี่ยนจากการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญสำเร็จรูป ที่มีจัดจำหน่ายอยู่ตามห้างร้านต่าง ๆ มาซื้อเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ถูกผลิตโดยคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภค ไปจนถึงสินค้าการเกษตรที่ผลิตพืชผลในระบบปลอดภัย ด้วยวิถีอินทรีย์ หรือออร์แกนิค ซึ่งเงินที่เสียไปสามารถช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ผลิตรายย่อยได้

4.สิ่งของที่นำมาจัดลงในกระเช้าของขวัญ ต้องไม่สร้างขยะเพิ่ม

กระเช้าที่ดีต้องไม่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถ้าให้ดีวัสดุอุปกรณ์นำมาใช้ต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย เช่น ขวดแก้ว โหลแก้ว หรือกระเช้าไม้ที่มีความแข็งแรงทนทาน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่นำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้อีกครั้ง.