ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วกรุง ยกระดับความปลอดภัย

ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วกรุง ยกระดับความปลอดภัย

ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วกรุง ยกระดับความปลอดภัย

            เหตุณ์การร้าย ๆ หลายต่อหลายครั้งคนร้ายมักหนีรอดไปได้ เพียงเพราะกล้องวงจรปิดไม่มีคุณภาพมากพอหรือแม้กระทั่งอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน เช่น เหตุระเบิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่ความพยายามในการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 196/2559 เพื่อใช้ด้านความมั่นคง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าที่นายกรัฐมนตรี เป็นผู้คอยกำกับและสั่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปสำรวจกล้องในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกเมื่อ หนึ่งในมาตรการการรักษาความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ สำหรับพื้นที่ใน กทม. มีการติดตั้งกล้องครอบคลุมไปแล้วทั้งสิ้น 50 เขต

มีกล้องวงจรปิดกว่าครึ่งแสนตัวกระจายอยู่ทั่วกรุง

พื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว กทม. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 53,249 ตัว โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าจากล้องทุกตัวเข้ามายังศูนย์ควบคุมศาลากลาง กทม. ซึ่งภาพที่ได้จะมาจากทั้งสำนักงานเขต 50 เขต และสถานีตำรวจนครบาลอีก 88 แห่ง รวมทั้งสิ้น 14,845 ตัว ส่วนอีก 38,404 ตัว ด้วยระบบกล้องแบบ Stand Alone ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ในจุดที่ติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ตัวกล้องวงจรปิดยังมีความละเอียดถึง 5 ล้านพิกเซลด้วยกัน ใช้เวลาในการติดตั้งทั้งสิ้น 60 วัน และใช้งบ 4-5 หมื่นบาทต่อกล้องหนึ่งตัว โดยได้รับการจัดสรรงบจากภาครัฐเป็นวงเงิน 81 ล้านบาท ประชาชนจึงเกิดความมั่นใจได้ในความปลอดภัย

บริเวณจุดเสี่ยงกล้องวงจรปิดจะมีศักยภาพดีกว่าและมีเยอะกว่าจุดอื่น

สำหรับพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่าง “พระนคร และดุสิต” ตัวกล้องวงจรปิดจึงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีจำนวนมากกว่าเขตอื่น ซึ่งในทุกวันนี้ในกทม.ไม่มีการติดตั้งกล้องดัมมี่อีกต่อไปแล้ว กล้องทุกตัวที่ถูกพบเห็นล้วนใช้งานได้จริง เนื่องจากมีเจ้าหน้าคอยตรวจสอบ และซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

กล้องวงจรปิดทุกตัวจะเชื่อมสัญญานภาพต่อไปยังทุกสำนักงานเขต และสถานีตำรวจนครบาลอีก 88 แห่ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดดำเนินการไม่ต่ำกว่า 1 ปี งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กทม.ยังได้ทุ่มงบประมาณเพิ่มอีกทั้งสิ้นจำนวน 295 ล้านบาท เพื่อเปิดศูนย์กล้องวงจรปิดจำนวน 12 ศูนย์ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งการสืบค้นข้อมูลการบัน หรือทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ซึ่งจะมีเจ้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง